KDO JSME

Církevní ZŠ Plzeň začala vyučovat v září 2016 v jedné první a jedné šesté třídě. V letošním školním roce již máme všechny ročníky, v každém z nich jednu třídu.
Jsme první a jedinou základní školou na území plzeňské diecéze, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské. Tvoříme jeden subjekt s církevní SŠ, která má narozdíl od nás mnoholetou tradici - pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí vzdělávala a vychovávala ekology a pracovníky v sociálních službách v městečku na jižním Plzeňsku více než dvacet let. Od školního roku 2016/2017 působíme společně pod názvem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň na Slovanech, v Táborské ulici 28.

Naší vizí je poskytovat žákům a studentům nejen kvalitní vzdělání, ale podporovat je také v osobnostním a duchovním růstu. Nepovažujeme školu za "přípravku" na život, ale součást života tady a teď. Chceme vytvářet prostředí, kde každý najde své místo a uplatnění. Talenty, nadání a schopnosti jsou různé. Objevovat a tvořit můžeme všichni. Každý máme své jedinečné místo.

Na základní i střední škole je pro nás stěžejní:

  • Kvalita vzdělání
  • Péče o osobnostní rozvoj
  • Respekt k jedinečnosti žáků
  • Spolupráce s rodiči
  • Přátelská atmosféra
  • Rozvoj pedagogů
  • Otevřenost vůči okolí

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

SPOLUPRACUJEME

Náš tým

Kateřina Chejlavová
ředitelka školy
Petra Holečková
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
Martina Cajthamlová
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
Pedagogický sbor
Kontakty na vyučující