Petra Holečková

zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ