Školní poradenské pracoviště

Konzultace pro žáky i rodiče lze sjednat podle potřeby na níže uvedených kontaktech.  Vých...
Školní poradenské pracoviště je tým pedagogů a dalších odborníků, kteří se specializují na...
Při vzdělávání našich žáků spolupracujeme s řadou poradenských zařízení. Užší spolupráci m...
... připravujeme ...