Pedagogický sbor

Kontakty na vyučující

Uvádíme pro Vaši potřebu kontakty na jednotlivé pedagogy ZŠ. Konzultační hodiny pro žáky a rodiče nejsou pevně stanovené, lze je s konkrétním vyučujícím domluvit podle potřeby.

Kateřina Chejlavová ředitelka školy vyučuje Český jazyk v 6. a 9. roč. chejlavova@cisplzen.cz
Petra Holečková zástupkyně pro 1. st. ZŠ
výchovná poradkyně 1. st.
třídní učitelka 4.A
vyučuje ve 4. roč. ČJ, M, Př, Vla, PV, FIE  holeckova@cisplzen.cz
Martina Cajthamlová zástupkyně pro 2. st. ZŠ
třídní učitelka 7.A
vyučuje Matematiku, Fyziku a volitelné semináře cajthamlova@cisplzen.cz
Jana Fenclová výchovná poradkyně pro 2. st.   fenclova@cisplzen.cz
Radka Černíková metodik prevence pro 1. st.
třídní učitelka 3.A
vyučuje všechny předměty ve 3. roč., kromě AJ, EV cernikova@cisplzen.cz
Vladimíra Marková metodik prevence pro 2. st.
třídní učitelka 8.A
vyučuje Český jazyk, Občanskou výchovu, Etickou výchovu markova@cisplzen.cz
Soňa Studénková třídní učitelka 5.A vyučuje v 5. roč. ČJ, M, Př, Vl, EV, PV studenkova@cisplzen.cz
Jana Tomšíková třídní učitelka 1.A vyučuje všechny předměty ve 1. roč. kromě HV tomsikova@cisplzen.cz
Aneta Hessová třídní učitelka 9.A vyučuje Dějepis, VV, Kulturní seminář a volitelné semináře hessova@cisplzen.cz
Jana Sobasová třídní učitelka 6.A vyučuje Český jazyk, Německý jazyk  sobasova@cisplzen.cz
Barbora Benediktová   vyučuje Angličtinu v 8. a 9. roč. benediktova@cisplzen.cz
Hana Brejchová   vyučuje Hudební výchovu a Němčinu na 2. st. brejchova@cisplzen.cz
Michal Dvořák   vyučuje Tělocvik a Sám doma dvorak@cisplzen.cz
Markéta
Hanáková
  vyučuje Etickou výchovu a TV hanakova@cisplzen.cz
Markéta Holerová   vyučuje Přírodopis, Zeměpis a volitelné semináře holerova@cisplzen.cz
Jana Krejčí   vyučuje Sám doma krejci@cisplzen.cz
Tereza Gotteltová   vyučuje Angličtinu gotteltova@cisplzen.cz
Veronika Iris Pavelková   vyučuje Chemii v 8. a 9. roč. a volitelné semináře pavelkova@cisplzen.cz
Jan Rajtmajer   vyučuje Informatiku a volitelné semináře rajtmajer@cisplzen.cz
Ludmila Roubová   vyučuje Hudební výchovu na 1. st. roubova@cisplzen.cz
Andrea Sedláčková   vyučuje Angličtinu ve 3. roč. a v 6. až 8. roč. sedlackova@cisplzen.cz
Lukáš Vála   vyučuje Matematiku a Fyziku vala@cisplzen.cz
Jana Volková   vyučuje Španělštinu volkova@cisplzen.cz
Jiří Vondrovic  metodik IKT vyučuje Informatiku vondrovic@cisplzen.cz
Alexandra Antonová asistent pedagoga v 1.A   antonova@cisplzen.cz
Eva Pešťáková asistent pedagoga v 2.A   pestakova@cisplzen.cz
Michaela Waloschková asistent pedagoga v 3.A   waloschkova@cisplzen.cz
Ludmila Roubová asistent pedagoga v 4.A   roubova@cisplzen.cz
Zdeňka Hajšmanová asistent pedagoga v 5.A   hajsmanova@cisplzen.cz
Jana Celerová asistent pedagoga v 6.A   celerova@cisplzen.cz
Lucie Bolehovská asistent pedagoga v 7.A   bolehovska@cisplzen.cz
Klára Soukupová asistent pedagoga v 8.A   soukupova@cisplzen.cz