Informace pro zájemce o naši školu

Pro školní rok 2021/22 budeme otevírat jednu 1. třídu s kapacitou 20 žáků. Nebudeme otevírat novou 6. třídu jako tomu bylo v předchozích letech, pouze přijímat žáky na doplnění stávající třídy do kapacity 24 žáků. Podrobnosti o zápisech a kritériích pro přijetí a podmínky přestupů budou zveřejněny v průběhu října 2020 zde. 

Pokud byste chtěli vědět o naší škole více a seznámit se s námi osobně, zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 8 do 17hodin. 
Bližší informace k programu budou zveřejněny v průběhu října. 

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Uzavření škol od 14. října a distanční výuka
Z nařízení vlády je od středy 14. října
Mimořádná opatření od 10. září
Na základě mimořádného opatření
Zahájení školního roku 2020/21
Vážení rodiče, milí žáci, upřesňujeme