Informace pro zájemce o naši školu

Církevní ZŠ Plzeň bude přijímat pro školní rok 2019/20 žáky do 1. a do 6. třídy. V případě volné kapacity a po individuálním posouzení žádosti jsou také možné přestupy do našich dalších ročníků. Otevřené dveře u nás mají zájemci o domácí vzdělávání, kterým rádi nabídneme zázemí kmenové školy.

Zápisy do 1. tříd se uskuteční v dubnu 2019, přijímací řízení do 6. třídy v květnu 2019 - konkrétní data budou zveřejněna do konce roku. 

Už teď Vás ale zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 21. listopadu 2018. 
Uskuteční se od 8 do 17 hodin. Můžete si během něj prohlédnout vybavení školy, seznámit se s našimi vyučujícími, zeptat se vedení školy na cokoli, co Vás zajímá, případně se dozvědět praktické informace k zápisům a přijímacímu řízení. V čase od 8 do 11.40 hodin je možné se podívat přímo do výuky - je pouze třeba se objednat na konkrétní hodinu do určité třídy na emailové adrese chejlavova@cisplzen.cz. Od 14 hodin bude připravena pro děti malá výzkumná expedice po všech zákoutích školy.

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU
Pro školní rok 2019/20 otevíráme jednu 1. třídu s maximální kapacitou 20 žáků. Evidence žádostí o přijetí bude probíhat od 15. 1. 2019 do 15. 3. 2019. Využít budete moci klasickou nebo elektronickou formu přihlášení. Podrobnější informace včetně kritérií budou zveřejněny v nejbližší době. 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 6. ROČNÍKU 
Pro školní rok 2019/20 otevíráme jednu 6. třídu s maximální kapacitou 24 žáků. Přihlášky do 6. ročníku se budou přijímat od 15. 1. 2019 do 10. 5. 2019. Přihláška spolu s dalšími informacemi a kritérii přijímacího řízení bude zveřejněna v nejbližší době. 

INFORMACE K PŘESTUPŮM DO DALŠÍCH ROČNÍKŮ
V současné době je možný přestup pouze do 6. či 7. třídy. Ostatní ročníky mají naplněnou kapacitu. 
Přestupy posuzujeme individuálně, v případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz 

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat zástupkyni pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

zástupkyně pro ZŠ
ředitelka školy
výchovná poradkyně
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

 • "Jsme velmi rádi, že se v Plzni otevřela církevní základní škola. Před časem se vedení města bez politické příslušnosti shodlo na tom, že otce biskupa a vznik nové školy podpoříme."
  Martin Zrzavecký
  primátor města Plzně
 • "Rozšíření CSOŠ ve Spáleném Poříčí o základní školu a přesun školy do Plzně považuji za velmi dobrý krok. Církevní základní škola zde citelně chyběla – se zájmem rodičů, aby děti pokračovaly v podobném duchu vzdělávání i po ukončení docházky do MŠ, se setkáváme stále. Už jen rozšíření nabídky o tuto alternativu je pro město velkým přínosem a věřím, že si škola rychle získá své příznivce. Církevní školství dlouhodobě garantuje vzdělávání, založené na křesťanských hodnotách, které vychází z našich tradic a zvyklostí. Vlídné přijetí, vstřícnost a příjemná atmosféra bývají charakteristickým znakem, který nechyběl ani u CSOŠ ve Spáleném Poříčí. Jsem jen ráda, že se nyní nabídka školy rozšířila a tohle všechno si můžeme „vychutnat“ i tady v Plzni;-). "
  Petra Topolčany
  ředitelka MŠ kardinála Berana
 • "Moc děkuji za odborný, ale hlavně citlivý a čistý přístup vás všech k NAŠIM dětem."
  Alena Mastná
  maminka studenta CSOŠ
 • "Na CSOŠ jsem nastupovala v roce 1998. A i když je to téměř 18 let, jakoby to bylo včera, co jsem se zamyšleně dívala na otevřenou bránu zrekonstruovaného zámku. Na bránu budoucnosti mého života. Vždyť právě střední škola měla za úkol určit moji cestu a směr ve světě dospělých. Pomalými krůčky jsem postupovala stále dál a dál plnit své poslání na této planetě. A světe div se nebo ne. V roce 2002 jsem díky trpělivému učitelskému sboru úspěšně odmaturovala a začala si tak pomalu, ale jistě plnit svůj sen. A i když je mi nyní 33 let, mám jedno dítě, psa i kočku a hlavně skvělou práci v oboru. S hřejivým pocitem vzpomínám právě na tyto čtyři roky, plné praxe a zajímavých předmětů. Ale hlavně na lidi, kteří v mém srdci zůstanou už na vždy. Děkuji. "
  Monika Huříková
  ošetřovatelka primátů v ZOO Plzeň
 • "Církevní gymnázium vždy se SOŠ ve Spáleném Poříčí spolupracovalo, ocenit bych chtěl zejména pomoc s odbornými exkurzemi, např. do ekocentra, nebo možnost účastnit se projektu „Příroda, krajina a lidé pospolu“. Přestěhování do Plzně SOŠ přeji a doufám, že tato změna přivede do školy nové žáky. Velmi oceňuji a vítám založení dalšího segmentu církevního školství v Plzeňské diecézi – základní školy, která v našem vzdělávacím systému dlouhodobě a citelně chyběla. Umožní dětem, které nechtějí studovat na gymnáziu, pokračovat ve vzdělávání v prostředí, které bude přirozenou cestou nabízet výchovu v duchu křesťanství s důrazem kladeným na získání odpovídající hodnotové orientace. Žákyním, žákům a zaměstnancům nové školy přeji mnoho sil, vytrvalosti a hojnost Božího požehnání!"
  Daniel Petříček
  ředitel Církevního gymnázia Plzeň

SPOLUPRACUJEME

Den otevřených dveří ZŠ

Zveme Vás srdečně na Den otevřených dveří Církevní ZŠ ve středu 21. listopadu, od 8 do 17 hodin. Akce je určena nejen, ale především pro rodiče předškoláků a žáků 5. tříd.

V dopoledních hodinách se můžete přijít podívat na výuku v našich třídách, prosíme o registraci předem na email chejlavova@cisplzen.cz

Aktuality

Den otevřených dveří ZŠ
Zveme Vás srdečně na Den otevřených
Získali jsme značku Rodiče vítáni
Naše základní škola získala certifikaci
Kuchařský večer pro rodiče
Zveme Vás na další z kuchařských večerů
Plán akcí pro 1. stupeň ŘÍJEN
V říjnu čeká děti z 1. stupně řada