Informace pro zájemce o naši školu

Pro školní rok 2020/21 budeme přijímat žáky do 1. třídy a 6. třídy. Zápisy do 1. třídy se uskuteční v dubnu, přijímací řízení do 6. ročníku v květnu. 

Už teď Vás zveme na další DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 13. 2. 2020. Od 8 hodin se můžete přijít podívat do vyučování. Prosíme objednejte se na konkrétní vyučovací hodinu na cechova@cisplzen.cz. Od 14 do 17 hodin bude připraven program pro děti a rodiče, při němž se můžete seznámit s našimi vyučujícími, prohlédnout si prostory a vybavení školy, případně položit vedení otázky, které Vás zajímají. 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 1. TŘÍDY
Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly. Místo trvalého pobytu dítěte, ani datum podání žádosti nebo pořadí u zápisu nemají vliv na přijetí dítěte. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií. 

Pro školní rok 2020/21 bude otevřena jedna první třída s kapacitou 18-20 žáků.
Zápis se koná v pátek 3. 4. 2020 v budově školy. Evidence žádostí o přijetí probíhá od 15. 1. 2020 do 15. 3. 2020. Využít můžete klasickou nebo elektronickou formu přihlášení. 

1/ ELEKTRONICKY lze vyplnit přihlášku a vybrat čas zápisu zde: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 

Z aplikace dostanete elektronicky potvrzení přihlášky s uvedením času, který jste si vybrali. Žádnou další pozvánku již nedostanete. 

2/ KLASICKY můžete v daném termínu donést vyplněnou přihlášku do kanceláře školy nebo zaslat poštou. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, na dnech otevřených dveří nebo stáhnout v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. 

V tomto případě Vám čas zápisu přidělíme a zašleme Vám pozvánku k zápisu. 

 Co vzít s sebou k zápisu? 
- rodný list dítěte a občanský průkaz 

Odklad školní docházky 
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad je třeba přinést k zápisu, spolu s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Upozorňujeme rodiče, aby se k lékaři a především do poradny objednali s předstihem. Obrátit se můžete např. na Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu Plzeň, kontakt: zabrodska@kppp-plzen.cz

Kritéria přijetí a pořadí uchazečů v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2020
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu
3. zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce školy a rodiny
4. dítě má sourozence v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
5. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni


INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 6. ROČNÍKU 
Pro školní rok 2020/21 otevíráme jednu 6. třídu s maximální kapacitou 22-24 žáků. Přihlášky do 6. ročníku se budou přijímat od 15. 1. 2020 do 15. 4. 2020. 
Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. Lze ji odevzdat ve vrátnici školy (6:30-16:30h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu info@cisplzen.cz .

K přihlášce je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy. Pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby, prosíme také o doložení zpráv z poradenského pracoviště.

Na základě přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k přijímacímu řízení, které má formu motivačního pohovoru s uchazečem a motivačního pohovoru s rodiči. 

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě následujících kritérií: 
1/ studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč.
2/ sourozenec nebo rodinný příslušník v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
3/ zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce rodiny a školy

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Pozvánka na Den otevřených dveří 2020
Církevní ZŠ Plzeň, první církevní
Adventní jarmark 2019
Srdečně Vás zveme na každoroční
Přespávačka ve škole 1.A
10. 12. jsme my, prvňáčci, zažili