Informace pro zájemce o naši školu

Pro školní rok 2020/21 budeme přijímat žáky do 1. třídy a 6. třídy. Zápisy do 1. třídy se uskuteční v dubnu, přijímací řízení do 6. ročníku v květnu. 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 1. TŘÍDY
S ohledem na mimořádnou situaci se uskuteční letošní zápisy bez přítomnosti dětí i rodičů.
Bližší informace k organizaci a kritéria přijetí najdete v sekci Aktuality a na úřední desce. 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 6. ROČNÍKU 
Pro školní rok 2020/21 otevíráme jednu 6. třídu s maximální kapacitou 22-24 žáků. Přihlášky do 6. ročníku se přijímají od 15. 1. 2020 do 15. 4. 2020. 
Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. 
Využijte prosím s ohledem na aktuální hygiencká opatření především zaslání elektronicky na emailovou adresu info@cisplzen.cz, možné je i doručení poštou. Osobní předání v sekretariátu školy pouze výjimečně po domluvě na info@cisplzen.cz.

K přihlášce je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy. Pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby, prosíme také o doložení zpráv z poradenského pracoviště.

Termín a podoba přijímacího řízení bude stanovena s ohledem na vývoj epidemiologické situace a zveřejněna co nejdříve. 

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Úřední hodiny ve škole o letních prázdninách
V průběhu letních prázdnin jsou úřední
2. kolo přijímacího řízení obor Sociální činnost
V souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NOVÉ INFO
Přijímací řízení 2020 aktualizace podle