KDO JSME

Církevní ZŠ Plzeň začala vyučovat v září 2016 v jedné první a jedné šesté třídě. V letošním školním roce již máme všechny ročníky, v každém z nich jednu třídu.
Jsme první a jedinou základní školou na území plzeňské diecéze, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské. Tvoříme jeden subjekt s církevní SŠ, která má narozdíl od nás mnoholetou tradici - pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí vzdělávala a vychovávala ekology a pracovníky v sociálních službách v městečku na jižním Plzeňsku více než dvacet let. Od školního roku 2016/2017 působíme společně pod názvem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň na Slovanech, v Táborské ulici 28.

Naší vizí je poskytovat žákům a studentům nejen kvalitní vzdělání, ale podporovat je také v osobnostním a duchovním růstu. Nepovažujeme školu za "přípravku" na život, ale součást života tady a teď. Chceme vytvářet prostředí, kde každý najde své místo a uplatnění. Talenty, nadání a schopnosti jsou různé. Objevovat a tvořit můžeme všichni. Každý máme své jedinečné místo.

Na základní i střední škole je pro nás stěžejní:

  • Kvalita vzdělání
  • Péče o osobnostní rozvoj
  • Respekt k jedinečnosti žáků
  • Spolupráce s rodiči
  • Přátelská atmosféra
  • Rozvoj pedagogů
  • Otevřenost vůči okolí

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

SPOLUPRACUJEME

Náš tým

Martina Cajthamlová
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
Kateřina Chejlavová
ředitelka školy
Lenka Meteláková Pekařová
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
Pedagogický sbor
Kontakty na vyučující
previous pauseresume next