Výchovné poradenství

Při vzdělávání našich žáků spolupracujeme s řadou poradenských zařízení. Užší spolupráci m...
Školní metodik prevence koordinuje aktivity školy v oblasti prevence rizikového chování a...
Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 116 / 2011 Sb. o poskytov...
Konzultace pro žáky i rodiče lze sjednat podle potřeby na níže uvedených kontaktech.  Vých...