Kateřina Chejlavová

zástupkyně pro ZŠ

Základní škola je tak trochu mladší sourozenec našich středoškolských oborů. Je velká radost a chvílemi i velké dobrodružství ho provázet na cestě životem - od zárodečné myšlenky, přes prvotní koncepci a podobu školy na papíře, měsíce příprav pro zápis školy do rejstříku MŠMT, budování pedagogického sboru a chystání prvního školního roku, až po slavnostní okamžik otevření v září 2016. Kterým ta skutečná práce vlastně teprve začala... Teď je mým úkolem postupně uvádět všechny naše vize do každodenního života. Vytvářet školu, kde děti získají co nejvíc užitečných dovedností a znalostí pro svoji budoucnost, ale zároveň dobře a naplno prožijí své tady a teď. Místo, kde je dobře dětem i učitelům a kam přicházejí rádi rodiče. Jsme na cestě... ale jdeme dobrým směrem a jsem vděčná, že jsem obklopena kolegy, rodiči i dětmi, kteří si navzájem na této cestě pomáhají.