Pedagogický sbor

Kontakty na vyučující

Uvádíme pro Vaši potřebu kontakty na jednotlivé pedagogy obou tříd ZŠ. Konzultační hodiny pro žáky a rodiče nejsou pevně stanovené, lze je s konkrétním vyučujícím domluvit podle potřeby.

Jana Černíková ředitelka školy vyučuje Matematiku v 8. roč. cernikova@cisplzen.cz
Kateřina Chejlavová zástupkyně ředitelky pro ZŠ
školní metodik prevence
vyučuje Český jazyk v 7. a 8. roč., Čtenářské dílny v 6. roč. a seminář Reportéři v 7. roč. chejlavova@cisplzen.cz
Eva Barnášová třídní učitelka 1.A vyučuje všechny předměty v 1. roč., kromě TV barnasova@cisplzen.cz
Jana Tomšíková třídní učitelka 2.A vyučuje všechny předměty v 2. roč., kromě VV a HV tomsikova@cisplzen.cz
Lenka Pekařová Meteláková třídní učitelka 3.A vyučuje všechny předměty v 3. roč., kromě TV a AJ pekarova@cisplzen.cz
Jana Sobasová třídní učitelka 6.A vyučuje Český jazyk v 6. roč., Německý jazyk v 8. roč. sobasova@cisplzen.cz
Jana Jíchová třídní učitelka 7.A
výchovná poradkyně
vyučuje Matematiku v 6. a 7. roč., Fyziku v 6. až 8. roč., Praktický seminář v 7. roč. jichova@cisplzen.cz
Vladimíra Marková třídní učitelka 8.A vyučuje Etickou výchovu v 6. až 8. roč., Občanskou výchovu v 7. a 8. roč., seminář Literárně dramatický v 8. roč.
markova@cisplzen.cz
Kateřina Fictumová   vyučuje Přírodopis, Zeměpis a přírodovědné semináře v 6. až 8. roč., Chemii v 8. roč. fictumova@cisplzen.cz
Marcela Janoušková   vyučuje Informační a komunikační technologie v 6. a 7. roč., seminář Základy programování v 8. roč. janouskova@cisplzen.cz
Kateřina Šabatová   vyučuje Dějepis v 6. až 8. roč., Kulturní seminář v 6. roč. sabatova@cisplzen.cz
Andrea Sedláčková   vyučuje Angličtinu ve 3. roč. a v 6. až 8. roč. sedlackova@cisplzen.cz
Barbora Benediktová   vyučuje Angličtinu v 6. až 8. roč. benediktova@cisplzen.cz
Anna Božena Kuchtová   vyučuje Angličtinu ve 3. roč. a Výtvarnou výchovu ve 2. roč, 6. až 8. roč. kuchtova@cisplzen.cz
Katherine Warnar   vyučuje Konverzaci v AJ v 7. roč. info@cisplzen.cz
Alberto Sanchez   vyučuje Španělštinu v 8. roč. info@cisplzen.cz
Hana Špinková   vyučuje Hudební výchovu v 2. roč., 6. až 8. roč., vede školní sbor spinkova@cisplzen.cz
Michal Dvořák   vyučuje Tělocvik v 1. a 3. roč., 6. až 8. roč.   dvorak@cisplzen.cz
Marta Toflová   vyučuje seminář Psaní deseti prsty v 8. roč. toflova@cisplzen.cz