Pedagogický sbor

Kontakty na vyučující

Uvádíme pro Vaši potřebu kontakty na jednotlivé pedagogy obou tříd ZŠ. Konzultační hodiny pro žáky a rodiče nejsou pevně stanovené, lze je s konkrétním vyučujícím domluvit podle potřeby.

Kateřina Chejlavová zástupkyně ředitelky pro ZŠ
školní metodik prevence
vyučuje 
Český jazyk v 6. a 7. roč., seminář Reportéři CŠ v 7. roč.
chejlavova@cisplzen.cz
Jana Tomšíková třídní učitelka 1.A vyučuje všechny předměty v 1. roč., kromě HV tomsikova@cisplzen.cz
Lenka Pekařová Meteláková třídní učitelka 2.A vyučuje všechny předměty v 2. roč., kromě TV a HV pekarova@cisplzen.cz
Jana Jíchová třídní učitelka 6.A
výchovná poradkyně
vyučuje Matematiku v 6. roč., Fyziku v 6. a 7. roč., předmět Sám doma v 6. roč. a Praktický seminář v 7. roč. jichova@cisplzen.cz
Vladimíra Marková třídní učitelka 7.A vyučuje Etickou výchovu v 6. a 7. roč., Občanskou výchovu v 7. roč.
markova@cisplzen.cz
Jana Bárnetová   vyučuje Matematiku v 7. roč., předmět Sám doma v 6. roč., seminář Matika v akci v 7. roč.  barnetova@cisplzen.cz
Michala Jandíková   vyučuje Přírodopis v 6. a 7. roč., Ekologický seminář v 7. roč. jandikova@cisplzen.cz
Markéta Holerová   vyučuje Přírodovědný seminář v 6. roč. holerova@cisplzen.cz
Marcela Janoušková   vyučuje Informační a komunikační technologie v 6. a 7. roč. janouskova@cisplzen.cz
Kateřina Šabatová   vyučuje Dějepis v 6. a 7. roč., Kulturní seminář v 6. roč. sabatova@cisplzen.cz
Štěpán Krňoul   vyučuje Zeměpis v 6. a 7. roč. krnoul@cisplzen.cz
Barbora Benediktová   vyučuje Angličtinu v 6. a 7. roč. benediktova@cisplzen.cz
Katherine Warnar   vyučuje Konverzaci v AJ v 7. roč.  
Hana Špinková   vyučuje Hudební výchovu ve všech třídách, vede školní sbor spinkova@cisplzen.cz
Michal Dvořák   vyučuje Tělocvik ve všech třídách  dvorak@cisplzen.cz
Anna Božena Kuchtová   vyučuje Výtvarnou výchovu v 6. a 7. roč.   kuchtova@cisplzen.cz