Pedagogický sbor

Kontakty na vyučující

Uvádíme pro Vaši potřebu kontakty na jednotlivé pedagogy ZŠ. Konzultační hodiny pro žáky a rodiče nejsou pevně stanovené, lze je s konkrétním vyučujícím domluvit podle potřeby.

Kateřina Chejlavová ředitelka školy
pedagogický vedoucí 2. st. ZŠ
vyučuje Český jazyk v 8. roč., Čtenářské dílny v 6. roč. a seminář Reportéři v 7. roč. chejlavova@cisplzen.cz
Lenka Pekařová Meteláková zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
výchovná poradkyně pro 1. st.
třídní učitelka 4.A
vyučuje všechny předměty v 4. roč., kromě TV,HV a AJ pekarova@cisplzen.cz
Jana Fenclová výchovná poradkyně pro 2. st.   fenclova@cisplzen.cz
Petra Holečková třídní učitelka 1.A vyučuje všechny předměty v 1. roč., kromě EV holeckova@cisplzen.cz
Jana Plicová asistentka pedagoga 1.A   plicova@cisplzen.cz
Soňa Studénková třídní učitelka 2.A vyučuje všechny předměty ve 2. roč., kromě TV a HV studenkova@cisplzen.cz
Gabriela Růtová asistentka pedagoga 2.A   rutova@cisplzen.cz
Jana Tomšíková třídní učitelka 3.A vyučuje všechny předměty ve 3. roč., kromě VV a HV tomsikova@cisplzen.cz
Ludmila Roubová asistentka pedagoga 3.A   roubova@cisplzen.cz
Eva Pešťáková asistentka pedagoga 4.A   pestakova@cisplzen.cz
Michaela Waloschková asistentka pedagoga 4.A   waloschkova@cisplzen.cz
Aneta Čechová třídní učitelka 6.A vyučuje Dějepis v 6. až 9. roč., VV ve 4. roč. a Kulturní seminář v 6. roč. cechova@cisplzen.cz
Jana Sobasová třídní učitelka 7.A vyučuje Český jazyk v 6. a 7. roč., Německý jazyk v 8. a 9. roč. sobasova@cisplzen.cz
Jana Celerová asistentka pedagoga 7.A   celerova@cisplzen.cz
Jana Jíchová třídní učitelka 8.A vyučuje Matematiku v 7. a 8. roč., Fyziku v 6. až 9. roč., Praktický seminář v 7. roč. jichova@cisplzen.cz
Lucie Bolehovská asistentka pedagoga 8.A koordinátorka asistentů pedagoga bolehovska@cisplzen.cz
Vladimíra Marková třídní učitelka 9.A vyučuje Etickou výchovu v 6. až 8. roč., Občanskou výchovu v 7. a 8. roč., Profesní orientaci v 8. roč., seminář Literárně dramatický v 8. roč. a seminář Českého jazyka a seminář Tvůrčího psaní v 9. roč.
markova@cisplzen.cz
Barbora Benediktová   vyučuje Angličtinu v 8. a 9. roč. benediktova@cisplzen.cz
Jana Černíková   vyučuje Matematiku a seminář Matematiky v 9. ročníku cernikova@bip.cz
Michal Dvořák   vyučuje Tělocvik v 6. až 9. roč.   dvorak@cisplzen.cz
Kateřina Fictumová   vyučuje Přírodopis, Zeměpis a přírodovědné semináře v 6. až 8. roč., Chemii v 8. roč. fictumova@cisplzen.cz
Markéta
Hanáková
  vyučuje Etickou výchovu v 1.A hanakova@cisplzen.cz
Veronika Chocholoušková   vyučuje Matematiku v 6. roč., seminář Matematika v akci v 7. roč., Tělesnou výchovu v 6. až 9. roč. chocholouskova@cisplzen.cz
Anna Božena Kuchtová   vyučuje Angličtinu ve 4. roč. a Výtvarnou výchovu ve 3. roč., 6. až 9. roč. a seminář Multimediální v 9. roč. kuchtova@cisplzen.cz
Daniel Kunášek   vyučuje Angličtinu ve 3., 6. a 7. roč. kunasek@cisplzen.cz
Veronika Iris Pavelková   vyučuje Chemii v 8. a 9. roč. pavelkova@cisplzen.cz
Ludmila Roubová   vyučuje Hudební výchovu ve 2. až 4. roč. roubova@cisplzen.cz
Alberto Sanchez   vyučuje Španělštinu v 8. a 9. roč. info@cisplzen.cz
Andrea Sedláčková   vyučuje Angličtinu ve 3. roč. a v 6. až 8. roč. sedlackova@cisplzen.cz
Hana Špinková   vyučuje Hudební výchovu v 6. až 9. roč., vede školní sbor spinkova@cisplzen.cz
Marta Toflová   vyučuje seminář Psaní deseti prsty v 8. roč. toflova@cisplzen.cz
Jiří Vondrovic   vyučuje Informační a komunikační technologie v 6. a 7. roč., seminář Základy programování v 8. roč. vondrovic@cisplzen.cz
Katherine Warnar   vyučuje Konverzaci v AJ v 7. roč. info@cisplzen.cz