Blog uživatele spravce

Den otevřených dveří ZŠ

Zveme Vás srdečně na Den otevřených dveří Církevní ZŠ ve čtvrtek 14. února, od 8 do 17 hodin. Akce je určena nejen, ale především pro rodiče předškoláků a žáků 5. tříd.

V dopoledních hodinách se můžete přijít podívat na výuku v našich třídách, prosíme o registraci předem na email chejlavova@cisplzen.cz

Třídní schůzky ZŠ

Zveme rodiče na třídní schůzky všech ročníků ZŠ, které se konají v pondělí 10. září od 16 hodin.
Seznámíme Vás na nich především s organizací školního roku a akcemi plánovanými pro jednotlivé třídy, rodiče nových žáků také se všemi provozními záležitostmi.

Den otevřených dveří ZŠ

Zveme Vás na Den otevřených dveří Církevní základní školy Plzeň ve čtvrtek 21. listopadu od 8 do 17 hodin. Určen je především rodičům budoucích prvňáčků a žáků šesté třídy, kteří vybírají nejvhodnější školu pro své děti.

Konzultace se speciální pedagožkou

Od října je opět možnost individuálních konzultací se speciální pedagožkou Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň PhDr. Markétou Čadovou. Nejbližší termíny konzultačních hodin (mezi 13,00 a 15,00 hod.): 4. 10., 8. 11., 6. 12. Ke konzultaci se prosím hlaste vždy do čtvrtka 12 hodin u výchovné poradkyně Mgr. Jany Fenclové (tel. 739 644 776, fenclova@cisplzen.cz).

Florbalový kroužek

Nábor šikovných florbalistů!
Přihlášení na florbalový kroužek 2019/20 je možné pomocí online přihlášky na webu : www.florbalprodeti.cz

Stránky