Kontakty poradenského pracoviště

Konzultace pro žáky i rodiče lze sjednat podle potřeby na níže uvedených kontaktech. 

Výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Mgr. Lenka Meteláková Pekařová
Kabinet 2. patro u schodů
Kontakt: pekarova@cisplzen.cz

Výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ
Mgr. Jana Fenclová
Kanceláře vedení v přízemí
Kontakt: fenclova@cisplzen.cz

Speciální pedagog
Mgr. Vladimíra Smítková
Kancelář v přízemí u schodů
Kontakt: smitkova@cisplzen.cz
Pravidelné konzultace: středa 9 - 15h

Školní metodik prevence pro ZŠ
Mgr. Vladimíra Marková
Kabinet 2. patro, uprostřed 
Kontakt: markova@cisplzen.cz

Školní spirituál
P. Vojtěch Soudský, OP
Kabinet 3. patro pravé schodiště, školní kaple v přízemí
Kontakt: soudsky@cisplzen.cz